Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Logopeda

W naszym przedszkolu działa Gabinet Terapii Logopedycznej

 

Zajęcia logopedyczne prowadzi Pani mgr Anna Przygodzka – logopeda, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog oraz terapeuta SI

Pani Ania pracuje z dziećmi codziennie od poniedziałku do piątku.

Ramowy plan pracy logopedy

I     DIAGNOZA  LOGOPEDYCZNA
 1. Przesiewowe badania mowy we wszystkich grupach przedszkolnych.
 2. Badania artykulacji podstawowych głosek w nagłosie, sródgłosie, wygłosie wyrazów.
 3. Badanie sprawności aparatu artykulacyjnego.
 4. Badanie słuchu fonematycznego.
II   TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 1. Korygowanie wad wymowy i zaburzeń mowy:
 • Wywoływanie głosek dotychczas nie realizowanych i realizowanych błędnie [na podstawie karty badania mowy dziecka].
 • Utrwalenie poprawnej wymowy głosek  w izolacji, sylabach, wyrazach [nagłos, wygłos, śródgłos], zdaniach, tekstach.
 • Indywidualna terapia dzieci z SORM i NORM
 1. Usprawnianie narządów artykulacyjnych i oddechowo – fonacyjnych
 2. Rozwijanie mowy czynnej
 3. Rozwijanie rozumienia – mowy biernej.
 4. Usprawnianie procesów analizy i syntezy słuchowej.

Kiedy należy szukać pomocy u logopedy?

Rodzicu!

Pomyśl o swoim dziecku i zastanów się, czy:

    • Masz wrażenie, że dziecko źle słyszy,
    • Zauważasz zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka (języka, podniebienia, zgryzu, zębów),
    • Dziecko mówi przez nos – jak przy katarze, zatkanym nosie - mimo, że nie jest chore,
    • W trakcie mówienia dziecko powtarza sylaby (np. ko – ko – koza), wyrazy (np. Daj mi mi mi lalkę), zacina się (może to być tzw. niepłynność rozwojowa, która minie z wiekiem, ale może to być również objaw jąkania),
    • Podczas wymowy głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź dziecko:
    • wsuwa język między zęby,
    • układa go niesymetrycznie, co daje dźwięk poświstu charakterystyczny dla mowy Kaczora Donalda,
    • Podczas wymowy głoski r :
    • głoska brzmi jak w języku francuskim lub niemiecki,
    • dziecko wymawia ją gardłowo,

Dziecko ma 6-7 miesięcy:

     • nie gaworzy,
     • nie odwraca głowy w kierunku dźwięków,

Dziecko ma 12 miesięcy:

     • nie kojarzy słów z osobą lub przedmiotem („gdzie jest tata/ miś?”),
     • nie wykonuje prostych poleceń,
     • nie wypowiada ze zrozumieniem pierwszych słów,

Dziecko ma 2 lata:

     • zapytanie „co to jest?” nie nazywa przedmiotów
     • nie posługuje się prostymi zdaniami,
     • nie wykonuje prostych poleceń („Daj mamie piłkę”),

Dziecko ma 3 lata:

     • nie mówi wcale,
     • wymawia jedynie pojedyncze i proste wyrazy,
     • wypowiada się bardzo płynnie, ale język którego używa nie jest adekwatny do wieku: mówi językiem dorosłych, jego wypowiedzi są poważne, pozbawione intonacji, melodii; stosuje dziwactwa językowe (np. wszystkie wyrazy w zdaniu rozpoczynają się od tej samej głoski), ma fenomenalną pamięć (np. może wiele razy powtarzać słowo w słowo relacje z zawodów sportowych, dialogi z filmu, treść wiadomości).

Dziecko ma 4 lata:

     • nie wymawia głosek k, g - zamienia je na t, d (zamiast „kogut” mówi „todut”),
     • głoski s, z, c, dz zamienia na ś, ź, ć, dź,
     • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi np. b na p (zamiast „buda” mówi „puta”,), w na f (zamiast „woda” – „fota”),

Dziecko ma 5 lat:

     • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż (np. zamiast „szafa” mówi „safa”),
     • nie używa zdań rozwiniętych,
     • nie zadaje pytań,

Dziecko ma 6 lat:

    • nie wymawia głoski r (zamiast „rower” mówi „lowel” lub „jowej”),
    • nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści bajki, opowiadania,
    • popełnia wiele błędów gramatycznych.
Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do Twojego dziecka – nie zwlekaj,

Zgłoś się do logopedy!

Zapraszam do kontaktu osobiście z Panią Logopedą w godzinach pracy

oraz pod numerem tel. 510-545-597.

mgr Anna Przygodzka – logopeda