Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Logopeda

W naszym przedszkolu działa Gabinet Terapii Logopedycznej

 

Zajęcia logopedyczne prowadzi Pani mgr Anna Przygodzka – logopeda, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog oraz terapeuta SI

Pani Ania pracuje z dziećmi codziennie od poniedziałku do piątku.

Ramowy plan pracy logopedy

I     DIAGNOZA  LOGOPEDYCZNA
 1. Przesiewowe badania mowy we wszystkich grupach przedszkolnych.
 2. Badania artykulacji podstawowych głosek w nagłosie, sródgłosie, wygłosie wyrazów.
 3. Badanie sprawności aparatu artykulacyjnego.
 4. Badanie słuchu fonematycznego.
II   TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 1. Korygowanie wad wymowy i zaburzeń mowy:
 • Wywoływanie głosek dotychczas nie realizowanych i realizowanych błędnie [na podstawie karty badania mowy dziecka].
 • Utrwalenie poprawnej wymowy głosek  w izolacji, sylabach, wyrazach [nagłos, wygłos, śródgłos], zdaniach, tekstach.
 • Indywidualna terapia dzieci z SORM i NORM
 1. Usprawnianie narządów artykulacyjnych i oddechowo – fonacyjnych
 2. Rozwijanie mowy czynnej
 3. Rozwijanie rozumienia – mowy biernej.
 4. Usprawnianie procesów analizy i syntezy słuchowej.

Kiedy należy szukać pomocy u logopedy?

Rodzicu!

Pomyśl o swoim dziecku i zastanów się, czy:

    • Masz wrażenie, że dziecko źle słyszy,
    • Zauważasz zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka (języka, podniebienia, zgryzu, zębów),
    • Dziecko mówi przez nos – jak przy katarze, zatkanym nosie - mimo, że nie jest chore,
    • W trakcie mówienia dziecko powtarza sylaby (np. ko – ko – koza), wyrazy (np. Daj mi mi mi lalkę), zacina się (może to być tzw. niepłynność rozwojowa, która minie z wiekiem, ale może to być również objaw jąkania),
    • Podczas wymowy głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź dziecko:
    • wsuwa język między zęby,
    • układa go niesymetrycznie, co daje dźwięk poświstu charakterystyczny dla mowy Kaczora Donalda,
    • Podczas wymowy głoski r :
    • głoska brzmi jak w języku francuskim lub niemiecki,
    • dziecko wymawia ją gardłowo,

Dziecko ma 6-7 miesięcy:

     • nie gaworzy,
     • nie odwraca głowy w kierunku dźwięków,

Dziecko ma 12 miesięcy:

     • nie kojarzy słów z osobą lub przedmiotem („gdzie jest tata/ miś?”),
     • nie wykonuje prostych poleceń,
     • nie wypowiada ze zrozumieniem pierwszych słów,

Dziecko ma 2 lata:

     • zapytanie „co to jest?” nie nazywa przedmiotów
     • nie posługuje się prostymi zdaniami,
     • nie wykonuje prostych poleceń („Daj mamie piłkę”),

Dziecko ma 3 lata:

     • nie mówi wcale,
     • wymawia jedynie pojedyncze i proste wyrazy,
     • wypowiada się bardzo płynnie, ale język którego używa nie jest adekwatny do wieku: mówi językiem dorosłych, jego wypowiedzi są poważne, pozbawione intonacji, melodii; stosuje dziwactwa językowe (np. wszystkie wyrazy w zdaniu rozpoczynają się od tej samej głoski), ma fenomenalną pamięć (np. może wiele razy powtarzać słowo w słowo relacje z zawodów sportowych, dialogi z filmu, treść wiadomości).

Dziecko ma 4 lata:

     • nie wymawia głosek k, g - zamienia je na t, d (zamiast „kogut” mówi „todut”),
     • głoski s, z, c, dz zamienia na ś, ź, ć, dź,
     • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi np. b na p (zamiast „buda” mówi „puta”,), w na f (zamiast „woda” – „fota”),

Dziecko ma 5 lat:

     • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż (np. zamiast „szafa” mówi „safa”),
     • nie używa zdań rozwiniętych,
     • nie zadaje pytań,

Dziecko ma 6 lat:

    • nie wymawia głoski r (zamiast „rower” mówi „lowel” lub „jowej”),
    • nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści bajki, opowiadania,
    • popełnia wiele błędów gramatycznych.
Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do Twojego dziecka – nie zwlekaj,

Zgłoś się do logopedy!

Zapraszam do kontaktu osobiście z Panią Logopedą w godzinach pracy

oraz pod numerem tel. 510-545-597.

mgr Anna Przygodzka – logopeda